O nás

Historie Restaurace Kongo začíná ve třicátých letech minulého století. V roce 1929

koupil pozemek Kročehlavský  pivovar  a roku 1933 požádal o hostinskou koncesi

pro dům plánovaný na tomto pozemku. Po finančních potížích pivovaru a odkladech

dostavby byl pod dohledem břevnovského Řádu benediktýnů, vlastníků

Kročehlavského pivovaru, byla stavba v září 1936 zkolaudována a  provoz hostince

byl zahájen. Provozovatelem koncese se stal Josef Srb, který provozoval hostinec

do roku 1950, kdy se stal hostinským Bedřich Hlava a hostinec je pojmenován

U Hlavů. Téhož roku je hostinec převzat komunálním podnikem MNV Kladno

a pan Hlava zůstává hostinským i po roce 1954, když je hostinec přešel do majetku

Restaurací a jídelen Kladno, které ho provozovaly do roku 1992, kdy byl hostinec

pronajat Jiřímu Trousilovi. Po dražbě roku 1996 zůstává provoz zachován, ale často

mění pojmenování: U Císaře Rudolfa II., U Rudolfa a nakonec Kongo, jak mu již

dříve říkali štamgasti. V nájmu se vystřídalo více hostinských, ale za zmínku jistě

stojí Miroslav Babej, který si v roce 2012 do Konga pozval Zdeňka Pohlreicha s jeho

pořadem Ano šéfe! Pozvání to nebylo šťastné a hostinskému podrazilo nohy,

ale ne restauraci a proto Vás milí hosté vítáme.